14
Nis

Emekçilerin Yerel Yönetim Programı

Oy Ver Emekçiler Kazansın

 • Ucuz gıda ve yiyeceğe herkes, her mahallede ulaşılacak 
 • Belediye yatırımlarını gıda üretimine yapacak bu sayede ucuz gıda ve yemeğe herkes ulaşacak.
 • Şehrin tarıma elverişli arazilerinde belediye üretim yapacak. Ayrıca üreticilerin ürünlerinin, halka ucuza ve doğrudan ulaştırılabilmesi için aracılık belediye eliyle karsız yapılacak.
 • Her mahallede ihtiyacı karşılayacak sayıda açılacak olan Halk Market, Halk Et, Halk Süt ve Halk Lokantası aracılığı ile gıda ve yiyecek ucuza doğrudan halka ulaşacak.
 • Belediyenin üretime yönelik yatırımları ile yeni istihdam alanları yaratılacak.

 

 • Depreme karşı kar değil kamu yararı
 • Depreme karşı dönüşümde, müteahhitleri güldüren planlar iptal edilecek.
 • Bina sağlamlığının tespitini kamu yapacak. Halkımız binaların güçlendirilmesi ya da yeniden yapımına karar vermek için müteahhitlerle başbaşa bırakılmayacak.
 • Kentsel dönüşüm adı altında halkı borçlandıran ya da sürgün eden projelere onay verilmeyecek.
 • İlçenin yerleşim planlaması bütünlüklü ele alınacak. Mevcut binaların güçlendirilmesi, yeni yapılan binaların deprem dayanıklılığı, zemin uygunluğu ve çevre düzenlemeleri belediyenin bütünlüklü programına uygun hale getirilecek.
 • Tek bir toplanma alanı dahi ranta açılamayacak, yeni toplanma alanları oluşturulacak. Bu toplanma alanları normal günde de halkı yeşille buluşturacak.

 

 • Yeşil alan her metrekareye ve binaya girecek, yer üstünde tek bir otopark kalmayacak
 • Rant ve beton üzerinden yapılan yağmacılık durdurulacak. 
 • Mimari ve şehir planlama yapısı değişecek. Yeşil alan her mahalleye ve her binaya taşınacak.
 • Binaların çatı ve dış kaplama alanları yeşille buluşturulacak. Bina aralarındakı her boşluk ekolojik alanlara dönüştürülecek, buralar ortak sosyal alanlar olarak dizeyn edilecek.
 • Her sokağın ortak bir kameriyesi, ortak sosyal alanları olacak.
 • Halkımız sosyal alan için betondan AVM’lere mahkum kalmayacak.
 • Yerüstünü, sokakları ve trafiği  işgal eden tüm otoparkları yer altına taşıyacağız. Yeni yapılan her binanın altında otoparkı da olacak.
 • Kaldırım ve asfalt yapımı adı altında, belediye kaynaklarının rantçılara transferi durdurulacak. Kaldırım ve asfalt yapımı olmayacak, sadece onarım olacak.
 • Okul bahçelerinin beton alan olması yasaklanacak. Okul bahçeleri gerçekten bahçe olacak. Otopark olarak değil, çocukların ve gençlerin yeşil alanı olarak kullanılacak.

 

 • Yerinden yönetim halk meclisleri ile güçlenecek
 • Belediyeleri tek belediye başkanı değil, yurttaşların katıldığı halk meclisleri yönetecek. 
 • Yerinden yönetim güçlendirilerek, kayyım ve tek adam anlayışı ortadan kaldırılacak.
 • Kent konseyleri mahalle meclislerinin temsilcilerinin ve demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların katılımı ile aktif hale gelecek. 
 • Belediye Meclisleri kapıları kapılar ardında rant planları yapamayacak. Halkın meclislerinin kararlarının doğrudan etki ettiği birim olacak. Bu sayede sadece izlenmeyecek, doğrudan etki edilecek.
 • Belediye bütçesinin kullanımını halk meclislerinin kararı belirleyecek. • Beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların asgari düzeyi karşılanacak.
 • Halkın temel ihtiyaçlarına ulaşımı kamu sorumluluğundadır. Belediye bu görevini yerine getirecek.
 • Barınma müteahhit çetelerinin elinden alınacak. Gereksiz AVM’ler ortak barınma alanlarına, öğrenci yurtları ve bakım evlerine dönüştürülecek.
 • Sosyal konut projeleri kiracılar için olacak. Mülk üzerinden zenginleşme, yeni beton üretiminden rant son bulacak. Kiralar üzerindeki baskı ters yönlü uygulanmış olacak.
 • Eğitim öğrencilerin tüm temel ihtiyaçları ailelerinin değil kamunun sorumluluğundadır. Öğrencilerin parasız eğitim alabilmeleri için bu ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak. 
 • Ulaşımdan kar elde edilmeyecek. Öğrenci ve emeklilere ücretsiz olacak. Emekçilerin ulaşım giderlerinin asgari düzeyini belediye karşılayacak.
 • Sağlık ocaklarının giderlerini belediye karşılayacak yeterli sayıya ulaştıracak. Halkımız şehrin bir ucundaki hastanelerden randevu beklemek yerine mahallesinde önleyici sağlık hizmetine kolayca ulaşacak.
 • Suyun temel  ihtiyaç düzeyi ücretsiz sağlanacak. Gelişmiş arıtma ve ayrıştırma sistemleri kullanılarak halk temiz suya doğrudan ulaşacak. • Eşitsizlikler kamu eliyle ortadan kaldırılacak
 • Kadınlara yüklenen ev işlerini  ve bakım emeğini azaltmak üzere bu alanlardaki ihtiyacı kamu hizmetine olarak karşılayacağız.
 • Her mahallenin bir kreşi, bir bakım evi, engelliler ve ileri yaşlılar için ortak sosyal alanı ve kadınların üzerinde kalan ev işlerini hafifletmek üzere çamaşırhaneleri olacak.
 • Sığınma evleri hızla yeterli sayıya ulaşacak. Ayrıca kadınlar ve LGBTİQ+lar için eşitlik merkezleri ve şiddet önleme merkezleri açılacak.
 • Gençlerin parayla almak zorunda kaldığı sertifika programlarını belediye hizmeti olarak sunacağız. Bilgi, kültür ve spor para ile alınabilir olmaktan çıkacak. Kentte bulunan demokratik kitle örgütlerinin, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve yurttaşların ortak çalışma alanları oluşturulacak.
 • Emeklilerimizin geçim derdini hafifletmek için temel ihtiyaçlara ücretsiz ulaşmasını sağlayacağız.
 • İbadethanelere yönelik ayrımcı politikalar ortadan kaldırılacak. Tüm inanç kesimleri için laiklik ve eşit yurttaşlık ilkesi uygulanacak.
 • Kentte yaşayan halkların eşit ve kardeşlik içerisinde yaşamaları için sığınmacı ve göçmen politikaları geliştirilecek, zorlayıcı müdahaleler olmayacak. Belediye her dilde hizmet verecek.
 • Kentlerimizde birlikte yaşadığımız hayvan dostlarımızın aşılama, sağlık ve bakım hizmetlerini belediye karşılayacak. 

 

 • Yarınları bugünden kuracağız
 • Kirli ve temiz suyun ayrıştırılması, arıtılmasını hanelere ulaşmadan yapacağız.
 • Yağmur sularının depolanması geliştirilecek, susuz yarınlara bugünden önlem alınacak. Yeni yapılan her binanın yağmur toplama sistemi olacak. 
 • Yağmur sularının toplandığı uygun biriktirme alanları yapacağız. Bu yapay göller ilçenin sosyal alanı da olacak. 
 • Her mahallenin ve her hanenin ve güneş ve rüzgar gibi sürdürülebilir enerji sistemlerine geçişi sağlanacak. Enerjiye bağımlılık ülkede, ilçede hanede azalacak ve ucuzlayacak.
 • Yeşil alanların geliştirilmesi için labarotuar oluşturacağız. Her ekolojik alanı hesaplayacak, il ve ülke çapında tohum üreteceğiz.
 • Bölgeler arası adaletin geliştirilmesi, sanayi ve yerleşimin belli merkezlerde birikmesi sorununa karşı politikaları geliştireceğiz. Zorlama ve sürgün olmadan, adil bir dağılımın istihdam ve imkanlara ulaşabilmek ile mümkün olduğu göstereceğiz.
 • Ulaşımın ücretsiz ve kolaylaştırıcı hale getirilmesi ile, trafik ve karbon salınımını azaltacağız. Halkımız için zorunlu değil tercihen, toplu taşıma kullanmak hızlı, ücretsiz ve avantajlı hale gelecek.
 • Karayolları odaklı ulaşımı azaltmak üzere yer altı raylı sistemleri ve deniz ulaşımına odaklanılacak.
 • Tüm yokuşlu yollara bisiklet ve yaya ulaşımını kolaylaştırmak üzere asansör ve yürüyen merdiven sistemlerini uygulayacağız.
 • Çöp ve atık yönetimi tamamen son teknoloji ile uyarlanacak. Hanede ayrıştırma sağlanacak. Zararlı atıkların geri dönüşümü için depozito sistemi uygulanacak ve herkesin Halk Kartı olacak.
 • Ortak alanların üretilmesi üzerine özel çalışma olacak. Her mahallenin kendi sosyal alanlarını tasarlayacağız. Ortak sanat, ortak spor, ortak oturma ve yeme içme alanları beton bina üretiminden arındırılacak.