Açıklamalar

Parti Okulu'nda Neden Bu İki Kitap Okunuyor?

Marksizmin ve Leninizmin temel eserleri tozlu raflarda durması için yazılmadı. Kendi dönemlerini anlatan en doğru kılavuzlar olarak bizlere kadar ulaştılar. Ölmediler. Emekçilere ve dünyanın her yerindeki öncülerine ilham verdiler. 
 
EHP Parti Okulu günümüzün politik sorunlarına bilimsel temelde yanıt arayan sosyalist kuşakları yetiştirmek için iki yeni eserle yoluna devam ediyor.
 
Ülkemizde sosyalistlerin seçimlere yaklaşımlarındaki içler acısı hal hepimizin malumu. Bu yönsüzlük ilk kez ülkemizde yaşanmıyor. Ama hiç tartışılmamış gibi davrananları da aklamıyor.
 
August H. Nimtz Lenin'in Seçim Stratejisi eserinde sosyalistlerin geliştirdikleri seçim siyasetini bizzat Lenin'den aktarıyor. EHP Parti Okulu seçimlerde yönünü kaybedenleri bir de bu eser ışığında değerlendirecek.
 
Karl Marks'ın Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i eseriyle ise günümüzün otokratlarını ve onlara karşı yürütülecek mücadelenin taktiklerini doğrudan Marks'ın değerlendirmelerinden yola çıkarak tartışılacak.
 
Parti Okulu'na katılmak için:

Müşahit olmak için bilgileriniz giriniz