11
Ağu

KAMULAŞTIRACAĞIZ

Ekonomi serbest piyasanın inisiyatifine bırakıldığında olanları görüyoruz. Üretimin sıfıra indiği, ucuz kredi almazsa ayakta kalamayan şirketlerin doldurduğu bir piyasa. Ranta, talana, betona, doğanın yok edilmesine dayanan bir büyüme. Zenginin daha da zengin olduğu, emekçinin ise yoksulluğa mahkum olduğu bir ekonomi.

Bu durum kökten değiştirilmezse ekonomik krizden çıkılmaz. Ekonomik krize karşı patronları karşısına almayan bir çözüm çözüm olamaz. Öncelikle tüm ekonominin altını oyan dış borçlar reddedilecek. Kamu kaynaklarını soymak için kullanılan ihaleler iptal edilecek, ödemeleri durdurulacak. Temel ihtiyaçların üretiminden başlayarak kritik sektörler kamulaştırılacak, üretim planlanacak. Üretim patronların karına göre değil, halkın ihtiyaçlarına göre yapılacak. Üretimi serbest piyasanın, özel mülkiyetin zincirlerinden kurtaracağız. Kamulaştıracağız.