Açıklamalar

Ayrımcılık ve Sömürü Düzeni Yıkılacak LGBTİQ+'lar Eşit ve Özgür Yaşayacak

Kimsenin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliğinden dolayı eşitsizliğe maruz kalmadığı bir dünya mümkün.

Her gün bir avuç oy için LGBTİQ+’ların varlığını inkar eden, onları hedef gösteren siyasi iktidar gücünü heteronormatif düzenden ve ikili cinsiyet sisteminden alıyor. Yalnızca kendi normlarına göre yaşayan, giyinen, konuşan, ilişki kuran bir toplum yaratmak için elinden geleni yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, kendisine gösterilen “makbul vatandaş” kalıbına sığmayı reddeden LGBTİQ+’ların mücadelesi her geçen gün büyüyor.

LGBTİQ+’ların yaşam hakları ellerinden alınıyor, istihdama katılmaları bile hak görülmüyor. Ekonomik krizle yoksulluğa sürükleniyor, sağlık hakkına erişimleri engelleniyor, barınmaktan bile mahrum bırakılıyorlar. Tüm bunların karşısında siyasi iktidar hedef göstermeye, hiçbir hukuki dayanağı olmadan saldırmaya devam ediyor. Ancak tüm bunların sebebi olan bu düzenden bir çıkış mümkün.

Kurtuluş neoliberalizmin bize anlattığı bireysel özgürlük yalanlarında değil. Tüm bu eşitsizlikleri bitirmenin yolu kolektif, örgütlü bir mücadeleden geçiyor. Tüm LGBTİQ+’ları aşağıdaki hedefler için mücadele etmeye çağırıyoruz:

1. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliği anayasal koruma altına alınacak.
2. Nefret cinayetlerini, kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönelik şiddeti durdurmak için İstanbul Sözleşmesi uygulanacak.
3. LGBTİQ+’ların istihdamdan dışlanması son bulacak. İşsizlik sorunu kamunun üretim yönünde adımları ile geriletilecek, istihdamda eşitsizlik engellenecek.
4. AKP iktidarları döneminde fiili ve anayasaya aykırı şekilde uygulamaya sokulan ve LGBTİQ+’lara ayrımcılık uygulamak için bahane olarak kullanılan tüm düzenlemeler ortadan kaldırılacak.
5. LGBTİQ+ların sağlık hizmetlerine ulaşımının önündeki engeller kaldırılacak.

Tüm bu eşitsizlikleri bitirmek, sistematik şiddet üreten bu düzeni alaşağı etmek için Onur Yürüyüşü’nde LGBTİQ+ Meclisleri içerisinde olacağız, meydanları dolduracağız.

Onur Haftamız kutlu olsun!

EHP’li LGBTQ+’lar
 

Müşahit olmak için bilgileriniz giriniz