Açıklamalar

YKS'ye Girenlere Başarılar Diliyoruz, Rekabetçi Sınavları Kaldıracağımıza Söz Veriyoruz

Eğitim hakkı evrenseldir. Herkese eşit, nitelikli eğitim ücretsiz verilmelidir. Ancak bu düzende eğitim hakkının herkese tanındığı koca bir yalandır. Milyonlarca genç kuşak yarınlar için, gelecek için bir çıkış noktası arıyor. Bulabildikleri ise yalnızca niteliksiz, bilimden uzak eğitim, rekabetçi sınavlar ve en sonunda da işsizlik oluyor.

EHP olarak diyoruz ki, sorunlarımızın çözümü ancak bir İşçi Emekçi Hükümeti kurmakla mümkün. Eğitimdeki sorunları 6 maddeyle biz çözebiliriz. 

  1. Bütün çocuk ve gençlere koşulsuz, ayrımsız, ulaşılabilir parasız eğitim sağlanacak.

  2. İçi boş eğitimin rekabetçi sınavları kaldırılacak. Adil ve eşitlikçi geçiş sistemi uygulanacak.

  3. Biatçı eğitim sistemi tarihe gömülecek. Bilimsel eğitim uygulanacak.

  4. Politeknik, üretimin içinde ve üretim için eğitimle genç işsizlik bitirilecek.

  5. Kayyım rejimi sona erecek. Üniversiteler öğrencileri, hocaları ve çalışanlarının kararları ile yönetilecek.

  6. Eğitimde cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık son bulacak. Anadilde eğitim hakkı sağlanacak. 

Gençlerin gelecekleri birkaç saatlik sınavlarla belirlenemez. Eğitim ve bilim yalnızca para kazanılacak meslek rekabetine indirgenemez. Parası olanın tüm eğitim imkanlarına kavuştuğu, olmayanın ise tek çaresinin sıra arkadaşlarını yenmek olduğu bu eğitim sistemini değiştirmeliyiz.

Gençlerin işsizlik tehdidiyle sokulduğu bu cendere kaçınılmaz kader değil, bu düzenin her şeyi sermayeye odaklayan bakışının ürünüdür. Emekçi halk ve çocukları, içi boş bu eğitim sistemini kökten değiştirebilir.

Liseliler, üniversiteliler, veliler, eğitimciler; bu neoliberal eğitim düzenine izin vermemek için geleceğimizi ellerimize almamızın vaktidir. Eğitimde de emek verenler kimler ise onlar yönetmelidir. Bu gidişatı değiştirebilecek başka bir çözüm yoktur. EHP’ye katılın geleceğimizi karartan bu gidişatı birlikte değiştirelim.


Müşahit olmak için bilgileriniz giriniz