Açıklamalar

İşçi Emekçi Hükümeti'nin Konut Krizine Çözüm Planı

Ekonomik krizin sonuçları emekçi halkın üzerinde biriktikçe temel ihtiyaçlar daha da karşılanamaz hale geliyor. Barınma da bu ihtiyaçlardan biri. Siyasi iktidar bu sorunları gündemine almıyor, alırsa da “dilek ve temennide bulunun” yaklaşımı dışında söz söyleyemiyor.

Barınma hakkı serbest piyasaya bırakılırsa konut krizi çözülemez. Ucuz kredilerle şişirilen beton ekonomisinden vazgeçilmeden yüksek kiralar engellenemez. Konut değerlerinin, kira oranlarının serbest piyasaya göre belirlenip halka dayatılması sorunun asıl kaynağı. İnsanların barınma ihtiyacı kar elde etme konusu yapılamaz, toplumun karşılanması gereken en temel hakkıdır.

Barınma sorununun çözülebilmesi için gidişata emekçi halkın el koyarak, İşçi Emekçi Hükümeti’ni ortaya çıkarması gerekir. İşçi Emekçi Hükümeti’nin halkın barınma ihtiyacını karşılamak üzere yapacağı düzenlemeler şöyledir:

1. Yıllık kira artışları 3 yıl süreyle dondurulacak.

2. Ev sahiplerinin kiracılar üzerinde baskı kurarak yüksek kazanç elde etmesi önlenecek.

3. Kiraya verilen konutların fiziki koşullarının barınmaya uygun olup olmadığı denetlenecek. Ev sahipleri bu koşulların iyileştirilmesi ve düzeltilmesinden sorumlu olması sağlanacak.

4. Ülkedeki boş konut stoku belirlenecek. Evsiz tüm yurttaşların barınma ihtiyacının giderilmesi için kullanılacak.

5. Barınma ihtiyacı dışındaki konut sahipliğine artan oranlı vergilendirme uygulanacak.

6. Kredilerle emekçi halkı borçlandırdığı için tüm özel bankalar ve özel inşaat firmaları kamulaştırılarak. Böylece temel bir ihtiyaç olan barınma, spekülatif bir piyasa aracı olmaktan çıkacak.

7. Şehirleşmenin bütün ülkede dengeli olarak gerçekleşmesi sağlanarak, konut ihtiyacının sadece bazı merkezlerde bir krize dönmesi engellenecek. Şehirleşmenin bütün bölgelerde sağlanması için adaletli bir yatırım politikası izlenecek.

8. Orta vadede merkezi planlama ve kamusal yatırımlarla toplumun barınma ihtiyacının eksiksiz karşılanacağı bir iktisadi işleyiş gerçekleştirilecek.“Evsizler” gibi bir kesimin yüz üstü bırakılmasına asla müsaade edilmeyecek.

9. Başka şehirlerde öğrenim gören gençlerin barınma ihtiyacı tamamen devlet tarafından karşılanacak. Bütün illerde, ihtiyaç duyulan öğrenci yurtlarının inşa edilmesi en kısa sürede sağlanacak.

Müşahit olmak için bilgileriniz giriniz