Açıklamalar

Bitmedi İstanbul Sözleşmesi'ni Uygulatacağız

Devlet bu ülkede kadınları ve LGBTİQ+ları korumakla sorumlu olduğunu taahhüt ederek imzaladığı sözleşmeden, İstanbul Sözleşmesi'nden bugün itibariyle çıkıyor. Sözleşmeden çıkmış olsalar da, sorumluluktan kaçamayacaklar. 

Bitmedi. Vazgeçmiyoruz. Uygulatacağız.

 

Tek bir adamın, ülkenin yarısının yaşamını belirleyen, evrensel bir sözleşmeden çıkmaya, tek başına karar vermeye hakkı olabiliyor. İşte rejim sorunu budur. İstanbul Sözleşmesi daha nice sözleşmenin, yasanın, anayasanın; iktidar tarafından çiğneneceğinin ilanıdır. İktidarın kendi rejimini ayakta tutmak için, hiçbir hukuk tanımayacağının ilanıdır. Bu gidişi durdurmak yalnızca buna karşı mücadele edenlerin ellerindedir.

 

Kadınların özgürleşme ihtimali bile siyasi iktidarın gerici politikalarına uymuyor. Bugüne kadar uygulamadıkları Sözleşme'yi feshederek, yılda beş yüz kadının öldürüldüğü ülkede "sorun yok" dediler. Sonuçları öyle basit olmayacak. Hesabını verecekler.

 

Kadın cinayetlerini durdurmak için yıllardır mücadele ediyoruz. Kadınların kurtuluş mücadelesi ne yobazlar, ne kadın düşmanları gördü. Şimdi kendi 'eylem planları' ile bu büyük saldırının üzerini örtmeye çalışacaklar. Mümkün mü? Ellerimiz yakalarında. O sözleşmeyi uygulatacağız. Karşılarına aldıkları bu ülkenin yarısıdır. Yaşam hakkını hiçe saydıkları bu ülkenin yarısıdır.

 

Bugüne kadar süren mücadele daha çok örgütlenecek. Kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Bugüne kadar gördükleri tüm itirazları, bambaşka bir dünya kurma yolunda büyüteceğiz. Gerici ve baskıcı rejimi kadınların ve LGBTİQ+ların yaşamını hiçe sayarak kurmaya kalkanları yeryüzünden sileceğiz.

 

Unutmasınlar ki bitmedi. Vazgeçmiyoruz.

İstanbul Sözleşmesini Uygulatacağız

Kadın Cinayetlerini Durduracağız

 

Müşahit olmak için bilgileriniz giriniz