Açıklamalar

Kıdem Tazminatı Gaspı Girişimini İşçi Sınıfı ve Tüm Emek Verenler Durdurabilir

Siyasi iktidar patronların ekonomik kriz programını parça parça uygulamaya koyuyor.
Patronlar istiyor, saray iktidarı derhal yerine getiriyor.
Patronların hedefi işçi çıkarmayı kolaylaştırmak, kıdemli işçilerin görece yüksek ücret yükünden kurtulmak.
İktidarın hedefi işçilerin kıdem tazminatı olarak elde ettikleri birikimi önce fona devrettirmek sonra da ona el koymak.
Esnek çalışmayı el birliğiyle dayatmak, işsizliği, sefaleti yaşam biçimi haline getirmek.
Neyle süslerlerse süslesinler. Bu işçi sınıfının haklarına yönelik en önemli saldırıdır, gasp girişimidir.
Durup bekleyip bu gasp planını uygulamaya koymak isteyenlere ricacı olmayacağız.
İşçi sınıfı ve milyonlarca emek veren bu saldırı girişimini durdurabilir.
Siyasi iktidardan ve sermaye sınıfından bu girişimin hesabını sorabilir.
Elleri kolları bağlı beklemek yok.
Asıl onlar düşünsün.
Bu hakkı gasp etmeye kalkan iktidar bir daha sandıktan çıkamasın.
Neoliberalizmin kırbacını işçi sınıfının sırtında şaklatmaya kalkan sermaye sınıfı evdeki bulgurdan da olsun.
Peki nasıl yapacağız?
Elbette kolay, hazır bir çözüm yok.
Ama yürünecek yolumuz, kazanacak gücümüz var.
Tüm imkanlarımızla, her yöntemimizle kıdem tazminatının gaspı girişimini her yerde protesto etmeliyiz.
Ayrımsız hiçbir işçi konfederasyonuna güvenerek hareket etmek yok.
Muhalefet partilerine temelsiz güven yok.
Gün bugün.
Ya işçi sınıfının yanında olurlar ya da patronların ve siyasi iktidarın.
Muhalefet partileri ya derhal harekete geçer ya da önce onlar siyasal iktidar karşısında yok olup gider.
İşçi konfederasyonlarının sicili temiz değil. Biliyoruz.
Onları yola getirecek olan yine işçi sınıfının kıdem tazminatının gaspı girişimi karşısında yürüteceği amansız mücadele olacak.
İşçi kardeşler, emek verenler, yoldaşlar...
Durup birbirimizin hareket etmesini beklemeyelim.
Siyasi iktidarın baskılarından korkmayalım.
Bizi yoksulluğun, sefaletin, geleceksizliğin karanlığına gömmeye kalkan onlar.
O yüzden baskılar olsa bile karşı atak yapmaya çalışmak bugün her zamankinden çok daha önemli.
Fabrikalarda, atölyelerde, işyerlerinde, şantiyelerde, maden ocaklarında işçi sınıfının ve emek verenlerin yaşadığı her yerde…
Bir kişi ikinci kişiyi bulmalı, birlik olmalı. Her yerde itirazı yükseltmeli, her biçimde protesto etmeli.
Güle oynaya kıdem hakkımızı, geleceğimizi, umutlarımızı eşkiyalara gasp ettirmek yok.
Uslu uslu kabul etmek yok.
Bu girişimin bedeli siyasi iktidar ve patronlar için ağır olmalı.
Konfederasyonların ve bağlı sendikaların yalpalamalarına izin vermeyelim. Genel grev ilan etmek, ülke çapında hayatı durdurmak şart.
Muhalefet partilerinin başka konulara yönelmesine izin vermeyelim. Her yönden onları devamlı uyaralım. Bugün kıdem tazminatı hakkımızı savunmayanlar yarın oy istemeye asla gelmesin.
İşçi sınıfının ve emek verenlerin partisi EHP, bu süreçte işçi sınıfının birliği ve mücadelesi için elinden geleni yapacaktır.
Gerçek çözüm, emek verenlerin yönetimi.
Birlikteyiz, omuz omuzayız, biz kazanacağız.

 

 

EHP Merkez Komitesi

Müşahit olmak için bilgileriniz giriniz