14
Nis

Merkez bankasına açık mektup: Emekçilerin ücretleri, enflasyonun sebebi değildir.

2023 yılındaki enflasyon hedeflerini tutturamadığını açıkça itiraf ederek hükümete ve kamuoyuna açık mektup yazan Merkez Bankası, enflasyondaki artışı ücretlerin artmasına bağladı.

2023 yılındaki enflasyon hedeflerini tutturamadığını açıkça itiraf ederek hükümete ve kamuoyuna açık mektup yazan Merkez Bankası, enflasyondaki artışı ücretlerin artmasına bağladı. Çözüm olarak asgari ücrete yılda yalnızca bir kez zam yapılmasını ve ücret artışlarında kendi enflasyon tahminlerinin baz alınmasını savundu. Merkez Bankası’na açık mektubumuzdur:

Açlık sınırındaki bir asgari ücret ne gibi bir enflasyon yaratabilir? Elbette yaratamaz. Buyrun bunun bir safsata olduğunu ortaya koyan birkaç veri:

  • Merkez Bankası olarak kendi 2023 enflasyon raporunuzda; enflasyon artışında döviz kurlarının payını %19,9, ücretlerin payını ise %8,8 olarak açıklıyorsunuz. IMF ise Avrupa ülkelerinde fiyatlardaki artışı %45 oranında şirket karlarının artışına, %40 olarak da ithalat maliyetlerine dayandırıyor.

  • 2023’te şirketlerin kar oranları %400’lere varan artışlar gösterirken emekçilerin milli gelirden aldığı payın %20’lere gerilediğini TÜİK açıklıyor. En zengin kesimin milli gelirin %50’sini, en yoksul kesimin ise yalnızca %6’sını aldığını yine biz değil TÜİK söylüyor.

  • Üretimde kullandığı ara malların %85’ini ithal eden, hem ara mal hem hammadde hem de enerji olarak dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’de döviz kurlarındaki gün be gün artış ortada. Merkez Bankası olarak döviz kurunu sabitlemek için kendi kasanızı boşaltmak pahasına döviz satın aldığınız günlerin geride kalmadığını görüyoruz.

  • Patronlara ucuz krediler, vergi borcu silmeler, vergi muafiyetleri, vergi indirimleri, teşvikler sürerken; emekçilere ise vergi bindirimleri yapılmaya devam ediliyor.

  • Mektubunuzda çarpıtmak için elinizden geleni yaptığınız, bizim uydurmadığımız tüm bu veriler ışığında diyoruz ki: Merkez Bankası olarak emekçi halka açık açık yalan söylüyorsunuz.


Emekçilerin yarısının asgari ücretle geçinmek zorunda bırakıldığı bu ülkede, asgari ücret açlık sınırının altında. Görülüyor ki kredi kartı faizlerine zam açıklamanızın hemen ardından şimdi de bu açlık sınırındaki asgari ücrete gözünüzü diktiniz.

Enflasyon oranının yanına bile yaklaşamayan bir oranda zam yapılan asgari ücretin, enflasyonu artıran başlıca faktör olduğunu savunmak tam da sizin gibi cin fikirli neoliberallere yakışır. Bu fikrin sizin çok özgün fikriniz olmadığını da biliyoruz elbette. Dünya çapında neoliberallerin ne zaman başları sıkışsa başvurdukları bu önerme, çoktan çöktü. Sadece bu önerme değil, sizlerin savunucusu olduğu ekonomi politikaları da çoktan çöktü.

Bu çöküşün sorumlusu emekçiler değil, sizsiniz. Yetki bizde değil sizdeydi. Öyleyse sorumluluk da sizin. Siyasi iktidarla el ele yürüttüğünüz ekonomi politikalarının sonuçlarını emekçilere ödetemeyeceksiniz.

“Enflasyondaki artışın sebebi, ücretlerin artmasına bağlı talepteki artış” diye süsleyerek sunduğunuz nedir? İleride fiyatlar daha artacak diye eline üç kuruş geçer geçmez ihtiyaçlarını satın almaya çalışan emekçi halk mı “talep” yaratarak enflasyonu artırıyor? Hayır. Enflasyonun sorumlusu sizin ekonomi politikalarınız.

Kamu harcamalarının kısılacağını söylüyorsunuz. Halkın gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlarından mı yoksa devasa bütçeli saraylarınızdan mı kısacağınızı açıklayın. Temel kamu hizmetlerini “zarar ediyor” palavralarıyla özelleştirmeye, bir avuç patronu zengin ederken halkı temel ihtiyaçlarından mahrum bırakmaya dayalı neoliberal politikalarınızın nasıl iflas ettiğini görüyoruz.

“Ekonomi küçülüyor, cari açığı bu sayede kapatıyoruz” diye övünüyorsunuz. Enflasyonu ekonomiyi durgunlaştırarak azaltacağınızı, bunu da emekçilere asgari ücret zammı vermeyerek yapacağınızı söylüyorsunuz. Ekonomi küçüldükçe büyüyen işsizlik de sizin eseriniz olacak. Emekçileri “işsizlik mi yüksek enflasyon mu” tercihi yapmaya zorlayan ekonomi politikalarınızın alaşağı oluşunu beraber göreceğiz.

Ekonomik kriz varsa fedakarlık yapmak zorunda olan emekçiler olmayacak. Enflasyonu çözmek için önce tam bağımsızlık olacak. Kendi üretimimizi, dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak yapacağız. Her ay enflasyon artıyorsa ücretlere de her ay zam yapılacak. Tam demokrasi olacak. Kamu kurumları kamu hizmeti verecek. Tam istihdam hedefini yakalayacağız. Tüm bunların sonucunda tam refahı konuşmaya başlayacağız. Sizin palavralarınızı değil.