04
Ağu

Göndereceğiz, Kamulaştıracağız, Demokratikleştireceğiz, İş Günü 6 Saat Olacak

Siyasi iktidar ekonomik krize bir çözüm bulamıyor. Bakanlar, bürokratlar sorunun adını koymaktan kaçıyor, bahane bulmaktan yoruluyor. Ancak borçlar artıyor, kur yükseliyor, enflasyon dağları aşıyor. Ek zam çare olmuyor, ücretler cebe girmeden eriyor. Gerçek ortada, ekonomik krizin çözümü için öncelikle bu iktidar gitmelidir. Ekonomik krize çözümü olmayanları göndereceğiz!

Ekonomi serbest piyasanın inisiyatifine bırakıldığında olanları görüyoruz. Üretimin sıfıra indiği, ucuz kredi almazsa ayakta kalamayan şirketlerin doldurduğu bir piyasa. Ranta, talana, betona, doğanın yok edilmesine dayanan bir büyüme. Zenginin daha da zengin olduğu, emekçinin ise yoksulluğa mahkum olduğu bir ekonomi.

Bu durum kökten değiştirilmezse ekonomik krizden çıkılmaz. Ekonomik krize karşı patronları karşısına almayan bir çözüm çözüm olamaz. Öncelikle tüm ekonominin altını oyan dış borçlar reddedilecek. Kamu kaynaklarını soymak için kullanılan ihaleler iptal edilecek, ödemeleri durdurulacak. Temel ihtiyaçların üretiminden başlayarak kritik sektörler kamulaştırılacak, üretim planlanacak. Üretim patronların karına göre değil, halkın ihtiyaçlarına göre yapılacak. Üretimi serbest piyasanın, özel mülkiyetin zincirlerinden kurtaracağız. Kamulaştıracağız.

Sözde bir demokrasinin gereklerini bile yerine getirmekten kaçınan tek adam anlayışı, iktidarını tüm muhalefeti bastırma üzerine kuruyor. Seçimlere gölge düşürüyor, istemezse yeniletiyor, beğenmezse kayyım atıyor. Toplumun  kendine biat etmeyen tüm kesimlerini susturmak için gece gündüz çabalıyor. Hukuksuzluk da, eşitsizlik de diz boyu. Antidemokratik tüm uygulamaları ortadan kaldıracağız. Kürt sorununda demokratik çözüm gerçekleştirilecek. Aleviler haklarına kavuşacak. Kadınlar ve LGBTİQ+'lar için eşitlik sağlanacak ve İstanbul Sözleşmesi uygulanacak. Halkın öz örgütleri söz, yetki ve karar haklarını sonuna kadar kullanacak, parlamentoya etki edecek, rengini verecek. Tüm halkın sadece temsilen değil, doğrudan yönetime katılmasını sağlayacağız. Demokratikleştireceğiz.

Bu sermaye düzeni, işçilerin çalışma koşullarını günden günde kötüleştiriyor. Molalar kısalıyor, çalışma saatleri uzuyor. İzinler, ikramiyeler, mesai ücretleri patronlarca gasp ediliyor. Yıllarca süren mahkemeleri göze alamayan işçiler patronlara boyun eğmek zorunda kalıyor. Sömürü katmerleniyor. Hiçbir işçi patronların karları için köle olmaya mahkum olamaz. Her işyerine sendika girecek. Patronların karşısında işçilerin tüm hakları güvence altına alınacak. İşten çıkarmalar yasaklanacak. Kamu yatırımları ile iş alanları yaratılacak. İş günü 6 saat olacak.

Tüm bu hedeflerimiz yalnızca İşçi Emekçi Hükümeti ile mümkün olacak. Gel EHP'ye katıl, İşçi Emekçi Hükümeti’ni birlikte kuralım