EHP Parti Okulu 19-21 Ağustos'ta gerçekleşti

Emekçi Hareket Partisi Parti Okulu, 19-21 Ağustos tarihleri arasında Balıkesir Gönen Kemal Türkler Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Devrimci pratik için devrimci teori fikriyle süren ve birçok temel eser incelenerek günümüzün sorularına yanıt bulmaya çalışan EHP Parti Okulu, Balıkesir Gönen Kemal Türkler Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Parti üyeleri ve dostlarıyla birarada gerçekleştirilen Parti Okulu’nun 3 gün süren oturumunda, Marks’ın ve Lenin’in temel eserleri ele alındı.

Parti Okulu’nda Emre Öztürk’ün anlatımıyla Marks’ın ölümsüz eseri Komünist Manifesto, Bolşevik Devrimi’ne giden sürecin detaylarıyla ele alındığı Hakan Öztürk’ün anlatımıyla Tony Cliff’in Partinin İnşası ve Özge Doğan’ın anlatımıyla Lenin’in Devlet ve Devrim eserleri incelendi.Parti Okulu’nun ilk gününde ele alınan Marks’ın ölümsüz eseri ve bir mücadele klavuzu olan Komünist Manifesto, bugünün devrimci hareketine ışık tutuyor. Emre Öztürk’ün anlatımıyla gerçekleşen Komünist Manifesto oturumunda, insanlar arasındaki tüm bağları yıkıp, yerine "nakit ödeme"den başka bir bağ bırakmayan burjuvaziye karşı; modern emekçi sınıfı proleteryanın savaşının temel ilkeleri konuşuldu.İkinci gün Hakan Öztürk’ün anlatımıyla ele alınan Tony Cliff’in Partinin İnşası eseriyle, Bolşeviklerin deneyimleri ışığında doğru teori olmadan doğru pratiğin hayata geçirilmesinin imkansız olduğunu; işçi sınıfının, emekçilerin, devrimin öncü partisinin inşasını hep birlikte tartışıldı.

Üçüncü gün ise sınıfsız bir dünya için devrimcilerin klavuzu olan Lenin’in Devlet ve Devrim eseri Özge Doğan’ın anlatımıyla güncel tartışamalarla ele alınarak incelendi. Emekçiler ve burjuvazinin arasındaki sınıf savaşımında tartışmasız olarak burjuvazinin elinde bulunan devlet mekanizmasını ve baskılarını, Marks ve Engels’in öğretileriyle ele alan Lenin’in Devlet ve Devrim eseriyle devlet sorunu tartışıldı.