Haberler

Haberler

Özge Akman: Ye?il alanlara beton girmeyecek, ço?unlu?un gücüyle ye?il ?ehrin içine gelecek

EHP ?stanbul Aday? Özge Akman, 'Mart? projesi'yle denize beton dökülen Kabata?'ta, kentin betonla?mas? sorununa ili?kin bir aç?klama yapt?. Akman, ?stanbul'da beton siyasetinin sonuçlar?n? madde madde ve rakamlarla aç?klad?. ?stanbul'da ki?i ba??na 4 ...

Devamı

Haberler

Özge Akman RS FM'de Yavuz O?han'a konuk oldu: Kamu hizmeti ve kamu üretimini esas al?yoruz

Emekçi Hareket Partisi (EHP) ?stanbul Sosyalist Ba??ms?z Aday? Özge Akman, RS FM'de yay?nlanan Bide Bunu Dinle program?nda Yavuz O?han'?n sorular?n? yan?tlad? ve seçim program?n? anlatt?. Akman, "Krizin üzerimize y?k?lmamas? için emekçilerin siyaseti ...

Devamı

Haberler

EHP ?stanbul Aday? Özge Akman, direnen Kale Kay?? i?çilerini ziyaret etti

EHP ?stanbul Aday? Özge Akman, Petrol-?? Sendikas?'nda örgütlenen, örgütlendikleri için bask? alt?nda tutulan Kale Kay?? i?çilerini Silivri'de ziyaret etti. Akman ziyaretinde "Sizler, üzerimizden geçinmek isteyenlere izin vermediniz, bizler de s?n?f ...

Devamı