Haberler

Haberler

Kürt Halk?n?n Seçilmi? Temsilcilerinden Elinizi Çekin

Gemi su al?yor. Batmaktan ba?ka çareleri yok. Bu gidi?i yava?latmak için bölgede sava??, ülkede Kürt halk?n?n siyasi iradesine el koymay? yine ç?k?? yolu olarak deniyorlar.

Devamı

Haberler

Kad?nlar?n mücadelesiyle Emine Bulutlar ölmeyecek

Hep birlikte ?iddetin önlenmesi, kad?nlar?n korunmas?, cayd?r?c? ceza verilmesi ve kad?nlar?n güçlendirilmesi için bir arada olaca??z. Kad?n cinayetlerini durduraca??z.

Devamı

Haberler

Bu Böyle Gitmez

Emekçilere, gençlere, kad?nlara, ?ehirlere, do?aya; bu düzenin, bu iktidar?n faydas? yok. Bu böyle gitmez.

Devamı