Açıklamalar

Açıklamalar

AKP'nin Eğitimi Çöküştür, Dayatılan İmam Hatipler Boş Binlerce Öğrenci Açıkta

Her seferinde değiştireceğiniz bakanlarla eğitimde yaratttığınız tahribatın sorumluluğundan kaçamazsınız.

Devamı

Açıklamalar

Sağlık Emekçilerine de, Sağlık Hakkı Kullanacaklara da Eşitlik

Rejimin esas amacı olan sağlıkta ticarileştirme tamamen yok edilmeden ne herkese eşit ve ücretsiz sağlık hakkından, ne de sağlık emekçilerine yönelik eşit haklardan söz edilebilir.

Devamı

Açıklamalar

Dayatmacı Tercih Sistemini Kabul Etmiyoruz

Liselileri çağdışı hedeflerinin bir parçası olarak kullanmak isteyenler bilmelidir ki eğitim sistemindeki niteliksiz her şeye karşı olacağız ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Devamı