Açıklamalar

Aç?klamalar

?stanbul'un kanala de?il i?e, ekme?e, fabrikaya ihtiyac? var

??te bu yüzden ?stanbul'a emek verenler, asgari ücret hakk?n?, emeklilik hakk?n? alamayanlar sonuna kadar Kanal ?stanbul felaketine kar?? durmal?d?r. Emekçilere olmayan bütçenin ya?maya yat?r?lmas?na da kentin geri dönülmez y?k?m?na da ancak böyle ka ...

Devamı

Aç?klamalar

EHP emekçileri haklar?na sahip ç?kmaya ça??r?yor: Ücretleri Art?r?n Borçlar? Silin Emeklilik Hakk?m?z? Verin

?stediklerimizin her birinin kazanabilir oldu?unu bilelim. AKP sadece kendini ve patronlar? kurtarmak için hareket ediyor. Milyonlar oldu?umuzu bilerek hakk?m?za sahip ç?karsak, birle?irsek, örgütlenirsek bu gidi?at? da de?i?tirebiliriz.

Devamı

Aç?klamalar

Milyonlar? Patronlara Yat?rmak Yerine Asgari Ücretlinin Hakk?n? Verin

Asgari ücretten vergi al?nmamal?, o vergiler patronlardan kesilmelidir. Yalan rakamlara göre zamm? unutun, emekçinin hakk?n? verin.

Devamı