Devrimci siyasetin yeni kuşaklarını Parti Okulu'na davet ediyoruz

Parti Okulu'nda bu ay, EHP Genel Sekreteri Emre Öztürk'ün anlatımıyla Marx ve Engels'in ölümsüz eseri Komünist Manifesto'yu ele alıyoruz.

Parti Okulu, sosyalist birikimin en temel eserlerinden Komünist Manifesto’yu okumak için toplanıyor.

Bilimsel sosyalizmin temellerinin ilanı olan Manifesto, geçmişten bugüne Türkiye’de ve tüm dünyada devrimcilerin mücadelesine ışık tutuyor.

Marx ve Engels "zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan" bütün ülkelerin işçilerini "koca bir dünyayı kazanmaya" çağırıyor.

Eşit ve özgür bir dünya isteyenler kuşkusuz Manifesto’yu okumalı ve anlamalıdır. Okumak yetmez, Manifesto’nun işaret ettiği yolda mücadeleye sıkı sıkıya sarılmak gerekir. Dünyayı, “insanlar arası ‘nakit ödemeden’ başka bir ilişki bırakmayan kapitalizmin” elinden kurtarmanın yolu buradan geçiyor.

Manifesto’da anlatıldığı gibi, şimdi ütopyanın yerine bilimi ve mücadeleyi koymanın tam zamanı.

“Komünistlerin, görüşlerini, amaçlarını, eğilimlerini bütün dünyanın gözleri önüne açıkça sermelerinin ve bu komünizm hayaleti masalına, doğrudan doğruya partinin bir manifestosuyla karşılık vermelerinin tam zamanı.”

EHP Parti Okulu için partili mücadele esastır. Okul, yaşam boyu sürecek mücadelede devrimcilerin en büyük ihtiyacı olan dünyayı yorumlama becerilerine bilimsel sosyalizmin klasikleriyle katkı sunar. Devrimci siyasetin yeni kuşaklarını Parti Okulu’na bekliyoruz.

 

Eskişehir | 28 Mayıs Pazar 12:00

İstanbul | 4 Haziran Pazar 12:30

İzmir | 10 Haziran Cumartesi 12:00

Parti Okulu'na katılmak için: 0506 272 63 85