Emekçi Hareket Partisi Parti Okulu'nda Yeni Dönem Başlıyor

Emekçi Hareket Partisi
Parti Okulu’nda
Yeni Dönem Başlıyor

Devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz.
 
EHP Parti Okulu yaz döneminin ardından çalışmalarına Lenin’in kaleme aldığı “Sol” Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı eseri ile devam ediyor. 
 
Eylül ve ekim aylarında EHP MK Üyesi Fadik Temizyürek’in anlatımıyla ele alacağımız eserle komünizmi zafere götürecek yolun doğru mücadele hatlarını ortaya koymanın, doğru siyasal tespitler yapmanın yanı sıra sosyalist hareket içerisindeki geri eğilimlerle de mücadeleden geçtiğini bir kez daha gözler önüne sereceğiz. 
 
Doğru mücadele yöntemlerini ararken bir yandan sol içindeki oportünist eğilimlerle, bir yandan da hiçbir esneklik payı tanımayan sol doktrinerliğe karşı mücadele yürütmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyan eserin kılavuzluğu ile günümüzün sorularına cevaplar arayacağız. 
 
Lenin’in tanımlamasıyla: “…Devrimci dalganın dipte seyrettiği koşullarda, devrimci olmayan kurumlarda ve çoğu zaman düpedüz gerici olan kurumlarda, devrimci mücadele yöntemlerinin gereğini henüz anlayamamış kitleler arasında savunmak çok daha zor, ama çok daha değerlidir...” 
 
Zoru başaracak partizanların yetişmesinde önemli katkıları olan Parti Okulu’muzun daha nitelikli gerçekleşebilmesi tüm parti üyelerimizin okulun salt katılımcısı değil, örgütleyicisi olarak davranması önemlidir. Tüm parti üyelerimiz ve parti dostlarımız, hızla temin edip inceledikleri eserleriyle birlikte Parti Okulu yeni döneminin ilk sunumuna davet ediyoruz. 
 
İncelenecek Eser:
“Sol” Komünizm bir çocukluk hastalığı: V. İ. Lenin (Sol Yayınevi/ Agora Kitaplığı)
 
Parti Okulu Programı:
 
1. Oturum:
Yer: İstanbul 
Tarih: 25 Eylül Pazar
Saat: 12.00
 
2. Oturum:
Yer: Eskişehir
Tarih: 2 Ekim Pazar
Saat:12.00