Kadın Cinayetlerini Durduracağız

Güleda Cankel'in kahkahayla güldüğü fotoğraf, bu ülkede kadınların hayattan nasıl koparıldığını herkese bugün bir kez daha gösterdi. İktidar kadın cinayetlerini seyrettikçe, erkekler cesaret buluyor. Yasalar uygulanmadıkça kadın cinayetleri devam ediyor.

Kadın cinayetlerini durdurmak mümkündür. 6284 Sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam ve etkin olarak uygulanmalıdır. Kadın-erkek eşitliği her alanda hayata geçirilmelidir.

Kadınların yaşaması ve her hakkına kavuşarak yaşaması için mücadele eden kadınların bu gidişatı değiştireceğini biliyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız, Güledalar yaşayacak.