Özelleştirmeler Durdurulsun Varlık Fonu Emekçiler İçin Kullanılsın

Varlık Fonu’na devredilen şirketler zarar etmeye başladı. Borçları katlanarak arttı. Varlık Fonu çöktü. Varlık Fonu yakında ‘bakın zarar ediyor’ deyip yeni özelleştirmelere girişebilir. İktidar ve yandaşları, kamunun kasalarını boşaltıp kendi kasalarını doldurma peşinde.

Ekonomik krize çözüm bulamayan iktidar, son çare olarak Varlık Fonu’nu kurmuştu. Varlık Fonu’nun son icraatı 1 milyar 670 milyon lira ödeyerek Ağaoğlu, İntaş ve YDA gibi yandaş şirketleri kurtarmak olmuştu.

Varlık Fonu, kamu kaynaklarını elinde toplayıp yağmalamak, yandaşları kurtarmak görevini sürdürüyor. Patronlar, devletin kurumu aracılığıyla kurtarılırken, kamu kaynakları kurutuluyor. EYT’lilere hakkı olanı vermeye gelince ‘kaynak yok’ diyenler, patronlara gelince musluğu sonuna kadar açmayı biliyor.

İktidar ekonomik krizle milyonlarca emekliyi borca, işsizliğe, yoksulluğa sürükledi. Özelleştirmeler ve patronlara teşvikler derhal durdurulsun. Kamunun kaynakları kamuda kalsın. Varlık Fonu’ndaki paralar emekçiler yararına kullanılsın. Emekçilerin temel ihtiyaç borçları silinsin.