Emekçilerin Üzerindeki Haksız Borç Yükü Kalksın Emekçilerin Temel İhtiyaç Borçları Silinsin

Emekçilerin Üzerindeki Haksız Borç Yükü Kalksın
Emekçilerin Temel İhtiyaç Borçları Silinsin

• Milyonlarca emekçi borç batağının içinde.
• Kredi kartlarımız ağzına kadar borçla dolu.
• Borcu borçla kapatıyoruz, borçların faizine yetişemiyoruz.
• Her gün icra takibi, her gün avukat telefonu.
• İşsizlik, pahalılık varken borçları ödememiz imkansız.
• Ekonomik krize çözüm olarak siyasi iktidar patronların borçlarını ya siliyor ya da erteliyor.
• Zaten patronlara borç vermiyor. Teşvik ve hibe veriyor.
• Emekçiye vergi çok, patronlara vergi de yok.
• O halde çözüm emekçilerin temel ihtiyaç harcamalarının borçlardan silinmesinde.
• Emekçilerin, gençlerin, kadınların bankalara, devlete olan borçlarından temel ihtiyaç harcamaları, Kredi Yurtlar Kurumu borçları silinebilir.
• Gıda, giyim, su, elektrik, doğalgaz, internet, barınma, eğitim harcamaları emekçilerin en temel ihtiyaçlarıdIr. 
Temel ihtiyaçların borcu olmaz.
• Siyasi iktidarı ve muhalefeti zorlamalıyız. Emekçiler için borçlar komisyonu derhal kurulmalı.
• Asgari ücretlilerin, borcunu ödeyemeyen tüm emekçilerin, gençlerin, kadınların bankalara ve devlete olan temel ihtiyaç harcamalarının borçları derhal silinmeli.
• Emekçilerin üzerindeki haksız borç yükü kalkmalı, emekçiler nefes almalı.
• Hazineyi, kamu kaynaklarını patronlara yağmalatmayalım.
Birlik olalım, güçlü olalım, mücadele edelim kriz koşullarının hesabını bugüne kadar kazanan patronlar ödesin.
• Kriz varsa, emekçiler var ve onların partisi EHP var. 
• Muhalefet partilerini emekçilerin BORÇLARIMIZI SİLİN mücadelesinde tavır almaya zorlayalım.
• Yoksulun yoksulla dayanışması intiharları durdurmaz ama emekçilerin birliği ve mücadelesi emekçileri yaşatabilir.
• Ancak birlik olur, borçların silinmesi için mücadele edersek patronların düzeni sarsılır, emekçiler yaşatılır.