Gençliğin Başının Belası Üniversitelerde YÖK Adam Ülkede Tek Adam Rejimidir

Mahir Çayan yoldaşımız “gençlik dinamitin fitilidir” der. Devrimci gençlerin mücadelesi devrimin yolunu ülkenin her yerinde açmayı başarmıştı. 12 Eylül darbesi, işte o gençleri ve açtıkları yolu sindirmek için elinden geleni ardına koymadı.

YÖK 6 Kasım 1981’de, darbenin hemen ardından üniversitelerin garnizonu olarak kuruldu. Yıllarca öğrenci gençlik mücadelesinin baş düşmanı olarak lanetlendi, teşhir edildi.

Ancak gelinen noktada, tek adam rejimiyle beraber üniversiteleri baskı altına alan YÖK modelinin artık ülkenin tamamında uygulamaya konulduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz.

Gençliğin mücadelesi nasıl ki YÖK’ü kimse tarafından savunulamaz bir kurum haline getirdiyse, bugün tek adam rejimi de ülke çapında yürütülen mücadele ile kimse tarafından savunulamaz hale getirilecektir. Buna eminiz.

YÖK bilime, özgürlüğe, halka düşmanlık demekti, tek adam rejimi de öyle.
YÖK üniversiteleri parça parça patronlara satmak demekti tek adam rejimi de ülkeyi patronlara satmak demek.
YÖK baskı, yasak, soruşturma, polis copu demekti, tek adam rejimi de öyle.
Kısacası gençliğin başının belası model bugün ülkenin başına musallat edildi.

Genç yoldaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz.

Siz yürüyeceksiniz YÖK yıkılacak, siz yürüyeceksiniz işsizlik, geleceksizlik rejimi, patronların saltanatı son bulacak.

Devrimci gençlik yürüyecek, işçi sınıfının devrimci yolu açılacak.