Geleceğimizi çalıp emeğimizi heba edenlerden hesap soracağız

Bu ülkede her yıl çeşitli sebeplerle eğitim sistemini değiştiriyorlar. Eğitim diye konuştuğumuz sistemde hataları saymaktan geleceğimizi konuşamıyoruz. Bizleri geleceksiz bırakan, paralı eğitime mahkum eden, emeğimizi 3 saatlik sınavlara sığdıran ve her seferinde canları istedikçe eğitim sistemini değiştiren bu sistemi kabul etmiyoruz.
Neden mi?
Çünkü bizler bu sisteme şimdi karşı çıkmazsak önümüzdeki tüm diğer zamanlarda da bizlerin fikri hiç sorulmayacak.

Bizler diyoruz ki eğitim haktır, herkes eşit bir şekilde ulaşabilmelidir. Parası olanlar iyi okullarda okurken parası olmayanlar niteliksiz eğitime mahkum olmamalıdır.

Bizlere ne kadar “eğitim parasız, eğitimi devlet karşılıyor” deseler bile gerçek bu değil. En temel ihtiyaçlarımız olan kitapların, okul materyallerinin, yemek ihtiyacımızın paralarını çıkartmak için çalışmak zorunda kalıyoruz. Bizler hem okuyup hem de çalışmak zorunda değiliz.

Eğitim sistemi oyuncak değildir, her seferinde kolayca değiştirdiğiniz eğitim sisteminde yüz binlerce öğrencinin alınteri var. Ve alınterimizi kolayca heba edemezsiniz.

Liseli Hareket olarak bayrağımızı bizlere dayatılan tüm zorbalığa, dayatmaya, gericileştirmeye karşı yükseltiyoruz.

Bu mücadelede tüm sıra arkadaşlarımızı liseli hareket saflarında bu sisteme karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Sürekli değişen sistemin önümüze çektiği zincirleri, emeğimiz ve mücadelemizle ancak kırabiliriz. 

Eğitim sistemi nasıl olmalıdır?

• Eğitim herkes için koşulsuz sağlanan bir hak olmak zorundadır. Eğitime erişim hakkı ırk, dil, din farklarını gözetmeksizin koruma altına alınmalıdır. Tüm eğitim süreci devlet tarafından özelleştirmelere bırakılmadan herkes için parasız olmalıdır. 

• Türkiye’de eğitim sisteminin her kademesinde fırsat eşitsizliği söz konusudur. Eğitimin dağıtılması bir rant kapısına dönüştürülemez. Hiçbir eğitim sistemi öğrencileri ekonomik eşitsizlik yüzünden niteliksiz eğitim almak zorunda bırakmamalıdır. 

• Eğitim sadece gidilen okullara verilen paradan ibaret değildir. Eğitim alan kişiye bakma yükümlülüğü devlete aittir.

• Sınav başarısı, bu eğitim sisteminde öğrenciler için bir ölçü değildir. Öğrenciyi sürekli bir sınav döngüsüne hapsetmeyen, öğrenciyi geliştirmeye ve öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik eğitim politikaları geliştirilmelidir. 

• Eğitim her zaman ilerlemeyi hedef almalı ve bu yolda aklın ve bilimin öncülüğü kabul edilmelidir. Yeniliklere ve değişime her zaman açık olmalı, bu yenilikler doğrultusunda müfredatını değiştirilebilmelidir. 

• Nitelikli, bilimsel ve anadilde eğitim haktır. Gericileşen ve bilimden elini çeken ders kitaplarının okullarda kullanılması yasaklanmalıdır. Devlet eğitim sistemini esas alarak ülkedeki her öğrenci için bu hakkı teminat altına almalıdır.

• Bilimden uzak, gerici ve insanları cinsiyetinden ötürü ayrıştıran ifadelerin bulunduğu kitaplar kaldırılmalıdır.

Tüm bunlar için harekete geçelim.
Haydi tüm liseliler Liseli Hareket saflarına!