Kıdem Tazminatıma Dokunma

Bu ülkede büyük bir kriz var. Ekonomik kriz.
Sefası patronlara, cefası işçilere çektirilen kriz.
Ülkenin tüm kaynaklarını sattılar, paralarını betonlara yatırdılar, borç üzerine borç yaptılar.
Şimdi krizden çıkacak gelir kaynağı olarak kıdem tazminatımızı fona aktarmayı planlıyorlar. İşsizliğin önünü açmayı, esnek çalıştırmayı, zamlarla zaten eriyen maaşımıza bir de ek sigorta kesintileri eklemeyi planlıyorlar.
Bir de buna kalkınma planı diyorlar.
Krize soktukları ülkeyi, emek verenlerin varına yoğuna el koyarak kalkındıracaklar.
Böyle kalkınma olur mu?

Bugün kıdem tazminatına, emek verenlerin kendileri ve partisi dışında sahip çıkacak da gündem edebilecek de yoktur. Bu nedenle tüm emek verenler adına uyarıyoruz: Kıdem tazminatımıza dokunmayın.
Kıdem tazminatı emek verenlerin hakkıdır, emek verenler de hakkını vermez. 
Emek verenler kim?
Karanlıkta yollara düşüp karanlıkta evine dönenler, 
Bu şehirlerin kaldırımlarını döşeyenler,
Temizleyenler, 
Giyeceklerini üretenler, 
Yediklerimizi üretenler, 
Hizmeti sunanlar, ulaştıranlar,
Fikrini bulanlar, inşa edenler, kuşaklara aktaranlar… 
Tatil günlerinde bile çalışanlar… 
Bu dünyanın her yerinde her şeyi üretenler, hep emek verenler, emeğiyle geçinenler ama hiç karar vermesine izin verilmeyenler… 
İşte o kıdemi de var edenler.

Şimdi bizim ürettiğimizi patronlara fon yapacaklarmış.
Kimin için çalışıyoruz biz?
Bu kadar emek kimin için?
Emeklilik hedefleri ne için?
Bizim ürettiklerimizi, bir avuç patroncunun yemesi için mi?
Bugün emek verenler örgütsüz, güvencesiz. Bu nedenle kıdemimize el uzatıyorlar.
İşte bu nedenle emek verenlerin kendisi dışında hakkına sahip çıkacak yok. 
Ya emek verenler kaderlerini ellerine alacak direnecek ya da kıdemini geleceğini emeğini teslim edecek. 
Kıdemimize sahip çıkmak için emek verenler yalnız değil.
Emek verenlerin partisi burada, programı burada, hareketi burada.
Tek çözüm emek verenlerin yönetimi olacak biliyoruz. 
O günleri kazanana kadar da kıdem tazminatımıza dokundurmayacağız.

Kıdem tazminatı neden fona devredilmek isteniyor?
• Kıdem tazminatını önce fona devretmek sonra tamamen kaldırmak için.
• Patronları kıdem tazminatı borcundan ve yükümlülüğünden kurtarmak için.
• Ödediğimiz vergiler dışında bir de kıdem fonu kesintisiyle patronlara ve siyasi iktidara kaynak yaratmak için.
• Siyasi iktidar ekonomik krizden kurtulmaya çalışırken gözünü emekçinin kazanılmış haklarına diktiği için.

Kıdem tazminatı bizler için ne anlama geliyor?
• Kıdem tazminatı emek verenlerin 1937'den beri kullandıkları bir, hak yani 82 yıllık kazanımlarıdır.
• Emek verenlerin geleceğine yapmış olduğu bir yatırımdır.
• Birikmiş emeğimizin kısmen karşılığıdır.
• Patronların keyfi işten çıkarmalarına karşı caydırıcı bir etkendir.
• İşsiz kalındığında geçimini teminetmesi için bir dayanaktır.
• Emek verenlerin emekliliğinde aldığı bir ikramiye gibidir.
• Ücretlerin son derece düşük olduğu ülkemizde ücretin ödenmeyen kısmıdır.
• Kıdem tazminatı işçilerin yıpranmaları karşılığında kendilerine ödenen paradır.

Kaybımız ne olacak?
• Alınacak tazminat miktarı şimdi olanın en az üçte birine düşecek.
• İşten çıkarılma veya işçinin haklı sebeple işini bırakması hallerinde artık kıdem tazminatı ödenmeyecek.
• Net maaşlarımızda düşüş yaşanacak.
• İşten çıkarmalar kolaylaşacak, esnek veya kayıt dışı çalışma artacak.
• Kıdem tazminatının tamamı ya emekli olduğunda ya da öldüğünde alınabilecek.
• Devlet denetimi olmayacak, patronlar fona parayı yatırmazsa işçiler tazminatlarını fondan alamayacak.

Olumsuz sonuçları neler olur?
• Yeni fondan patronlar yararlanacak, yine işçiler yararlanamayacak
• Kıdem tazminatının gaspı atölyede, fabrikada, büroda, plazada her yerde ücretli çalışan herkesi fark gözetmeksizin tüm emek verenleri olumsuz etkileyecek.
• Kadrolu çalışan işçi sayısı azalacak, taşeron işçi gibi geçici işlerde çalışan işçi sayısı artacak.
• SGK primini bile ödemekten kaçan patronlar Kıdem Tazminatı Fonu’na da prim ödemekten kaçacak, eğer primleri ödemezse emek veren hiç tazminat alamayacak.
•Kiralık işçilik uygulaması daha da yaygınlaşacak.

Kıdem tazminatını kim kaldırmak istiyor?
• İşçileri daha kolay sömürmek ve zenginleşmek isteyen TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi patron dernekleri.
• Emek verenlerin sırtından vergiler dışında fon adı altında ek kaynak oluşturabilmek ve patronlarla iyi geçinmek isteyen siyasi iktidar.

Kıdem tazminatı hakkımızın şimdiki hali nasıl geliştirilmeli?
• Kıdem tazminatı hakkı devlet denetiminde olmalı, patronlara yasal zorunluluklar getirilmeli, caydırıcı tedbirler alınmalı, patronların borcunu ödemekten kaçmasına alan bırakılmamalı.
• Borcunu ödemeyen patronların mal varlığından en önce işçi alacaklarının ödenmesi yasalarla güvence altına alınmalı.
• Tüm emek verenler süre şartına bağlı olmaksızın çalıştığı güne göre kıdem tazminatı hakkı kazanmalıdır.
• Kıdem tazminatı işçinin istifa etme hakkını engellememeli, işçinin istifası durumunda da ödenmesi zorunlu olmalıdır.

Emek verenler ne yapmalı?
• İl ve ilçelerde kurulan Kıdem Tazminatıma Dokunma Komitelerine katılabilirsin.
• Harekete geçmeden olmaz. Kıdem tazminatı konusunda emek verenleri birleştirmeye çalışan EHP'nin çalışmalarına katılabilirsin.
• Bizimle birlikte bildiri dağıtabilir, afiş asabilir, stant açabilir, imza toplayabilir, komite kurabilirsin.
• Genel grev de dahil olmak üzere yürüyüşler, mitingler, bilgilendirme toplantıları hazırlıklarına katılabilirsin. İşyerinde komite kurabilirsin.