Rant Egemenliği değil, Halk Egemenliği için Yerel Seçimlere Hazırlanıyoruz

Yaklaşan yerel seçimlerde emekçiler inisiyatif alabilmeli, kendi siyasetini egemen güçlere ve temsilcilerine dayatmayı başarmalıdır. Bu süreç sadece bazı il ve ilçelerin şahsen başkanının kimin olacağının belirlenmesi süreci olarak değil halk egemenliğinin yerel yönetimler vesilesiyle hayata geçirilmesinin imkanı olarak ele alınmalıdır. Düzen partileriyle farkımız rant egemenliği değil halk egemenliği ilkesidir.

24 Haziran sürecinde ve sonrasında sürdürmüş olduğumuz gibi bu seçimlerde de siyasal iktidarın geriletilmesi, merkezileşmiş otoritesinin parçalanması, yerel rant kaynaklarının kısıtlanması için yerel seçimlerde de var gücümüzle çalışmalıyız.

Belediyelerin AKP’den ve kayyumlardan kurtarılması en başta CHP’nin ve HDP’nin alacağı tavra bağlıdır. Asgari zeminde ortaklaşılması için gereken sorumluluğu göstermeleri demokrasi mücadelesi yürütenlerin haklı beklentisidir. En başta İstanbul’un alınması bu birlikteliğe bağlıdır.

Ekonomik kriz koşulları emekçilerin yaşamını zorlaştırdığı gibi siyasal iktidarın da yaşamını zorlaştırıyor. Seçim sürecinde politize olan toplum ve ekonomik kriz koşullarında aldıkları maaşın değeri günden güne eriyen işçiler elbette ki tüm bunları gözeterek yerel seçimlerde iradesini ortaya koyacaktır.

Tüm yoldaşlarımızı fikriyle ve emeğiyle inisiyatif almaya davet ediyoruz

Bununla birlikte her koşulda birçok il ve ilçede gerçek örgütlenme hamlesini başlatmış olan partimiz; emekçileri, kadınları ve gençleri yerel seçimlerde de gerçek sosyalist hareketin partisinde buluşturmak için kolları sıvayacaktır. Bu doğrultuda EHP Yerel Seçim Komitesi, tüm illerimizde ve kurullarımızda bu gündemle gerçekleşecek tüm üyelerimizle birlikte karar vereceğimiz toplantıların çalışmalarına başlıyor.

Yoldaşlarımızı önümüzdeki yerel seçimler için inisiyatif almaya davet ediyoruz. Yoldaşlarımız sadece seçim sürecine emeğini koymamalı, öncesinde fikir ve önerileriyle partili yaşama aklını da koymalıdır. Bu temelden yola çıkarak seçim sürecini emekçilerin iktidar mücadelesinin önemli bir gündemi, siyasal iktidarın gücünü parçalamak için bir fırsat, sosyalist hareketin partisini ülke çapında örgütlemek için bir imkan olarak görerek seçim süreci için harekete geçiyoruz.

Sosyalist hareketin gerçek mücadele partisi EHP işçilerin, kadınların, gençlerin bu ana kadar ki tüm mücadele başlıklarındaki hareketini aksatmadan seçim sürecini de gerektiği gibi bütünlüklü olarak ele alacaktır.