Patronlardan Yapılmayan Tasarruf Eğitimden Yapılamaz

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik kriz karşısında kamu kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırladı.
 
Berat Albayrak’ın hazırladığı tasarruf paketinde gözden çıkarılan ilk şeyin eğitime ayrılan bütçe olduğunu görüyoruz. ‘Tasarruf tedbiri’ adı altında Milli Eğitim bütçesinden büyük kesintiler yapılıyor. 
 
Son 16 yılda AKP tarafından eğitime ayrılan bütçe kademeli olarak düşürüldü. Devletin her yurttaşa sağlamak zorunda olduğu eğitim hizmeti artık göreceli ve paralı hale geldi. Bunun yarattığı sonuç ise özel okul ve yurtlara teşviklerle öğrenciye ve ailesine ateş pahası bir eğitim hayatı oldu.
 
Bu yatırımsızlık politikası ile devlet, öğrencileri ve ailelerini eğitim sorunları ve harcamalarıyla baş başa bırakıyor. 
Üniversite sayısı ve öğrenci sayısındaki artışa rağmen, yükseköğretim bütçesi söz konusu artışı karşılayabilecek durumda değil. 
Şimdi de okulların onarımlarından, parasız yatılı pansiyonlarına kadar büyük kesintiler mevcut. Öğrencinin yurduna ve bursuna da göz dikilmiş vaziyette. Üstelik birçok okuldan da yemekhane ve yurt zammı haberleri alıyoruz.
 
Eğitimden yapılan kesintilerle, bütçede kalan ufak pasta dilimi öğrencilere parasız ve eşit eğitim imkânı sağlamak için yetersiz kalıyor. 
AKP, her yıl ‘Bütçeden en çok payı eğitime ayırıyoruz’ dese de, öğrencilerin eğitim alabilmek için yüklü paralar ödemek zorunda kaldığı çok açık. Eğitim hakkını öğrencilere satanlar, öğrencilerin ceplerindeki harçlıklara da göz dikiyorlar. 
Eğitime ayrılan bu bütçeyle ne eğitime erişim ne de eğitimin niteliği arttırabilir. 
 
Hükümet, borç batağı krizinde gözden çıkarılabilecek ilk şeyin eğitim olduğunu göstererek bu ülkenin gençlerine hiçbir gelecek veremediğini açıkça ortaya koymuştur. Öğrencileri okumak için milyonlarca harcama yapmak zorunda bırakan bu düzen ve hükümete karşı mücadele etmenin önemi gün geçtikçe büyüyor. Tüm gençleri parasız eğitim hakkımız için harekete geçmeye çağırıyoruz.