Sivil Çeteleri, Tek Tip Elbiseleri Milyonların Mücadelesiyle Parçalayacağız

Yeni KHK faşistleşme yoluna yeni taşlar döşüyor. Hedefi 2019 olan rejim o tarihe kadarki seçimler ve dışındaki tüm ihtimalleri hesap ederek adımlarını atmaya devam ediyor.
 
En çarpıcı olanı “15 Temmuz ve devamındaki olayları bastırmak kapsamında hareket eden sivil kişilerin yargılamadan muaf tutulacak” olmasını düzenleyen madde oldu. Bu madde sivil çetelerin demokrasi mücadelesinin her biçimine saldırılarına yasal zemin hazırlamaktır. Her türlü demokratik eylemin “terör” kapsamına sokulduğu bu dönemde, cezadan muaf tutulan çetelerin demokratik eylemlere saldırması işten bile değildir. Hali hazırda kılıfına uydurarak yasal zemin kazandırdıkları HÖH, SADAT ve benzeri çetelerin cezasızlık zırhı ile kuşandırılmasıdır.
 
Son KHK ile tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet dayatması da getiriliyor. Bu dayatmayı devrimciler elbette ki kabul etmeyecek. Bunu bildikleri için yargılanmaları önüne yeni bir engel çıkartmak için KHK ile bu çağdışı uygulamayı yürürlüğe sokuyorlar.
 
Ve KHK’nın ambalaj yüzü: Taşerona kadro verilmesi. Üstelik belediye işçileri de kapsam dışı bırakılıyor. 100 madde kendi lehine, 3 madde taşeron işçiler lehine olunca KHK’lar kabul edilebilir olmuyor. Bu aldatmacadır. Taşeron elbette kaldırılmalıdır. Ama haklarından vaz geçme şartı getirilerek, kapsamı dar tutularak, tartıştırmadan getirilmesi taşeronu tam kaldırmak değil bu kadarıyla yetinin demektir.
 
Bu koşulları darbeciler oluşturmak istedi fakat başaramadı. Şimdi darbecilerin yarım bıraktıklarını kalıcı hale getirmeye çalışan saray rejimine dersini vermeliyiz.
 
Sarayın dayatmalarına boyun eğmeyecek olan milyonlar birleşmeyi başarmalıdır.
 
Hem tek tip elbise dayatmasını hem de sivil çetelerin örgütlenmesini milyonların mücadelesiyle engelleyebiliriz.
 
Sadece demokratik kurumların bir araya gelmesi yenilgiyi bugünden kabul etmek olacaktır. Bu şartlarda demokratik kurumlar halkın mücadeleye katılım zeminlerini oluşturmakla sorumludur. 
 
Toplumun mücadeleye katılmasının koşullarını oluşturmalıyız. Bu dar anlamda örgütlenmek olarak ifade edilemez. Rejime karşı çıkan herkesin vereceği en ufak emeği de en ufak fikri de içerebilen zeminler gidişatı durdurabilir.
 
Buna açık olan herkes derhal harekete geçmelidir.
 
Milyonların mücadelesi KHK rejimini durdurabilir.