10 Maddede Komünistler Neyi İstemez?

Erdoğan dün (22 Ağustos) Muhtarlara seslendiği konuşmasında “Bazıları ‘Havalimanı istemezük’ dedi. Kim bunlar? Komünistler komünistler!” şeklinde bir çıkış yaptı.

O böyle diyor, fakat komünistler gerçekte ne istemiyor? Okuduğunuzda siz de bunları istemeyeceksiniz.

İşte komünistlerin istemediği 10 şey:

1- Komünistler dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan emekçilerin bir avuç zengin tarafından sömürülmesini, çocukların aç uyumasını, yoksul kalmasını istemezler.

2- Büyük şirketlerin karına yapılan köprü, yol, havalimanı gibi yapıların tamamıyla onların vergileriyle finanse edilmesini ve bunların “halka hizmet” gibi gösterilmesini istemezler.

3-Binlerce hektar ormanı yok edip yerine çok önemliymiş gibi halka sunulan ama gerçekte sermaye sahibi bir avuç zenginin çıkarına olan projelerin gerçekleşmesini istemezler.

4- “Darbecilere karşı” ilan edilen Olağanüstü Hal’in işçi sınıfının grev ve iş bırakma gibi demokratik haklarını askıya almak için kullanılmasını istemezler.

5- Emperyalist bloklarla kol kola silah anlaşmaları imzalayanları, ülkenin askeri üstlerini emperyalistlere açanları, onlara karşı gibi gözüküp onlarla el ele “meyve suyu” fabrikası açanları istemezler.

6-Tek bir kişinin iktidarı için binlerce kişinin cihatçı katiller tarafından öldürülmesini, koca bir ülkenin savaşa sürüklenmesini istemezler, halk çocuklarının savaşlara gönderilip öldürülmesini istemezler.

7- Tüm ulusların ulusal haklarının ve eşitliklerinin önünde engel olunmasını istemezler. Halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesinin engellenmesini istemezler.

8- Bir ulusa, inanca veya kimliğe ait olmakla övünülmesini istemezler. Tüm sömürülen ve ezilenlerin dünya çapında sınırsız, sınıfsız ve eşit ortak bir ülkede yaşamak dışındaki “yerli ve milli” sınırlarla yetinilmesini istemezler. Yurt sevgisi, vatan sevgisi gibi söylemlerin arkasında yatan milliyetçi hamaseti istemezler.

9- Milliyetçi hamasetlerin ayrıştıcı politikaları karşısında eşitliğin, kardeşliğin, özgürlüğün birleştirici politikalarından başka bir yola sapılmasını istemezler.

10- Vatan, ulus, yurt, bayrak, millet diyerek dünyanın her yerinde insanlığı felaketlere, savaşlara, çatışmalara sürükleyenleri istemezler.