Ne Yeni Ne Geri Devlet Herkese Laiklik ve Adalet

Ağızlarından kaçırdıkları “yeni devlet” kuruyoruz sözleri tesadüf mü?

Müfredattan bilimi silip çocuklarımızın ve gençlerimizin senelerini hurafelerle çalmak tesadüf mü?

Matematik yerine cihat, keşif yerine hoşafı tercih etmeleri tesadüf mü?

Cemaatleri devletin her yerine doluşturmaya devam etmeleri tesadüf mü?

Şort giyen kadınlara saldırılar tesadüf mü?

Müftülere nikah kıyma yetkisi verme girişimleri durduk yerde nereden çıktı?

Köşeye sıkışan rejim en ilkel, en geri kartlarını sahaya sürüyor.

Adaletin karşısında baskı, laikliğin karşısında gericilik.

Tüm hırsızlıklarını, yolsuzluklarını insanların dini duygularını istismar ederek yapmaya devam edebileceklerini sanıyorlar.

Bu oyunu da bozmak boynumuzun borcu.

Hepimiz uzun zamandır bu gidişatı durdurmak için canla başla çalışıyoruz. İşimiz hiç kolay olmadı. Tüm imkanları seferber edip muhalif sesleri susturmaya çalıştılar. Ülkenin tamamını yarı açık cezaevine çevirdiler.

Ama rejimin de işi hiç kolay olmadı.

Her türlü hırsızlığa rağmen toplumun çoğunluğu Hayır dedi.

Her türlü saldırıya rağmen milyonlar adalet dedi.

Şimdi sıra laiklikte.

İnanan insanlar dini duygularını bu hırsızlar çetesine istismar ettirtmesin.

Tüm toplum aklın ve bilimin ışığında bu kadar zaman düşe kalka ileriye gitti.

Bugüne kadar halkın, kadınların ve gençlerin özgürlüğü adına ne varsa laik bir toplum olarak kalınabildiği için var.

Herkes etrafına baktığında eşit ve özgür bir yaşamın akıl dışı hiç bir şeyle kıyaslanamayacağını görecektir ve bilecektir.

Sırf tahtta kalabilmek için, sırf iktidarlarını sürdürebilmek için ülkeyi en az 200 yıl geriye götürmeye çalışacaklar.

Şimdi bir kez daha bu karanlık akını durduralım.

Milyonların aklın ışığında birlikte mücadelesi bir kez daha galip çıkacak. Buna eminiz.

Bir grup karanlık talancı azınlığı yapayalnız bırakmak milyonların zaferi için yetecektir.

Herkes geleceği için, adalet ve laiklik için mücadele etmeli.

Partili veya partisiz herkesle adalet ve laiklik için meclislerde birleşebiliriz.

Meclislerin mücadelesi kazanacaktır.

Laiklik ve adalet kazanacaktır.