Yoldaşımız Denizlerin, önderimiz Mahirlerin yolunda yürüyoruz

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamının üzerinden 45 yıl geçti. Deniz’lerin hayatlarını adadıkları devrimci mücadele günümüz gençliği için de örnek bir yol tayin etmektedir. Mahirlerin Kızıldere’de omuz verdiği yoldaşlarının, emperyalizme, faşizme, kapitalizme karşı ölümü göze alarak gittikleri yol bize mücadelemizde yılgınlığın yeri olmadığını öğretmiştir. Bugün Türkiye’de diktatörlüğe karşı verilen Hayır mücadelesi, Deniz’lerin 6.filoya karşı verdiği mücadelenin devamıdır. Karşımıza çıkarılan tüm engellerin mücadelemizi yıldıramayacağını, 16 Nisan referandumunda Hayır diyerek kazanan milyonlar kanıtlamıştır. İdamlara, baskılara rağmen devrimci önderler ölmez, devrimci gençliğin mücadelesi durdurulamaz.

EHP Gençliği