Liseli Hareket: Müfredat değişikliği cihatçı nesil yaratmak içindir; Cihatı değil bilimi savunacağız

Müfredat değişikliği cihatçı nesil yaratmak içindir; Cihatı değil bilimi savunacağız

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat düzenlemeleri son buldu. Hayatın Başlangıcı ve Evrim isimli ünite müfredatta “ilime dayalı konuların yer alması” gerekçesiyle müfredattan kaldırıldı.

“İlime dayalı” olarak tekrar düzenlenen müfredata göre, 7. sınıftan itibaren öğrencilere cihat kavramı öğretilecek. Cihat etmeyi ‘değer’ olarak gören, cihat kavramını ‘ilime dayalı’ sayan bir zihniyetten bilimsel eğitim bekleyemeyiz. Bu müfredat değişikliğiyle; itaat eden, sorgulamayan ve her an cihat etmeye hazır bir nesil olmamız isteniyor.

Eğitimin gericileştirildiği, cihat kavramının ‘bilim’ olarak sayıldığı bugünlerde bir de başkanlık sistemi tartışma konusu.

Müfredatta yapılan bu değişiklikler de başkanlığa giden yolun ilk aşamasıdır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Mevcut sistemde bunlar yapılıyorsa, tüm yetkilerin bir kişide toplandığı bir sistemde, üzerimizdeki bu baskı daha fazla artacak ve bilimden uzak, sorgulamayan itaatkar bir nesil yetiştirmek için daha pek çok düzenleme yapılacaktır.

İstedikleri gibi, itaat eden bir nesil değil, bilimi ve aklı savunan, sorgulayan gençler olacağız. Cihat etmeye hazır gençler olarak yetiştirilmeye karşı durmanın yolu başkanlığa karşı durmaktan geçiyor. Daha önce gerici eğitime, baskılara liselerimizde bildiriler yazarak ses yükselttik. Şimdi de bizden cihatçı yetiştirmek isteyenlere ve onların tek adamlık projesine karşı ses çıkarma vaktidir. Gericiliğe ve başkanlık sistemine; liselerde, meydanlarda hep birlikte direnelim.

Liseli Hareket